تشکیل پرونده برای ۳ نماینده فعلی آذربایجان‌شرقی در حوزه انتخاباتی

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی ضمن یکصد فقره تذکر تخلفات انتخاباتی برای ۳ نماینده فعلی استان در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل پرونده شده و به تهران ارجاع شده است.

احمد موقری در نشست تعاملی با اصحاب رسانه در خصوص پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی کار خود را طی چندین جلسه آغاز کرده است و تمام مسایل را رصد می کند.

وی افزود: تا به امروز یکصد فقره تذکر به نامزدها، اعم از نمایندگان فعلی، ستادها یا خود کاندیداها که خارج از ضوابط مسایل انتخاباتی را شروع کردند اتفاق افتاده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: به منظور مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی تا به امروز برای ۳ نماینده فعلی تشکیل پرونده شده و برای رسیدگی به تهران ارجاع شده است.

About Author