تصاویر/ فینال جام جهانی ۲۰۲۲؛ قهرمانی آرژانتین

تخته سیاه