تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی

به گزارش ساقی آذربایجان، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه ی شخصی خود در توییتر نوشت: در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.
تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی
تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی

About Author