تعداد صندلی هواپیماها به زودی افزایش می یابد

ئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: در حال برنامه ریزی برای نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی کشور هستیم و به زودی تعداد صندلی ها در این بخش افزایش می‌یابد. محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: با توجه به کاهش شرایط کرونایی و بهبود شرایط در این بخش میزان درخواست برای سفرهای هوایی افزایش یافته […]

ئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: در حال برنامه ریزی برای نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی کشور هستیم و به زودی تعداد صندلی ها در این بخش افزایش می‌یابد.
محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: با توجه به کاهش شرایط کرونایی و بهبود شرایط در این بخش میزان درخواست برای سفرهای هوایی افزایش یافته و شاهد استقبال مردم از این بخش هستیم.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور میزان میانگین پرواز‌ها و ظرفیت این بخش نسبت به پارسال رشد ۴۰ درصدی داشته، اما این میزان پاسخ نیاز مردم را نمی‌دهد و ما باید بازسازی و نوسازی ناوگان را انجام و این اقدام را در دستور کار خود قرار دهیم و خبر‌های خوبی در این حوزه داریم.
پیش از این اعلام شده بود که میزان درخواست پرواز‌ها در زمان تعطیلات ۵۰ درصد افزایش یافته و سازمان هواپیمایی اعلام کرده بود که باید تعداد هواپیما‌های خریداری شده افزایش بیشتری یابد تا درخواست پرواز با میزان عرضه صندلی برابری کند.