تعداد مدیران و کارمندان آذربایجان‌شرقی

واحد سیفی امروز در جلسه رونمایی از «برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه متوازن استان آذربایجان‌شرقی» که با حضور استاندار در سازمان برگزار شد، اظهار کرد: تعداد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان را ۱۰۳ هزار و ۶۵۱ نفر اعلام و  ۴۱ درصد کارکنان استان را زنان و ۵۹ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: مجموع مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ۵ هزار و ۴۳۴ نفر است که از این تعداد نیز ۷۴ درصد مرد و ۲۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

سیفی تصریح کرد: از نظر میزان تحصیلات، ۶ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان دارای مدرک دکترای، ۲۴ درصد کارشناسی ارشد، ۴۵ درصد کارشناسی، ۶ درصد فوق دیپلم، ۱۲ درصد دیپلم و ۷ درصد نیز زیر دیپلم هستند.

وی ادامه داد: پیاده‌سازی نظام چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌ها، توسعه دولت الکترونیک و مدیریت سامانه راهبری میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی از جمله تکالیفی هستند که مورد توجه و پیگیری جدی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار دارد که در این راستا ۲۷ هزار و ۵۷ مورد کد دوبعدی تولید و ۲۳ هزار و ۳۰۹ نظر ثبت شده است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، ابراز داشت: استان از رتبه ۱۸ بهره‌وری در سال ۱۴۰۱ به رتبه دوم بهره‌وری کشور در سال ۱۴۰۲ صعود کرده است.

About Author