تعداد مردان و زنان تبریز

رئیس ثبت احوال شهرستان تبریز با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان در تبریز زندگی می‌کنند، گفت: جمعیت فعلی تبریز یک میلیون۸۵۷ هزار و ۸۷۷ نفر می باشد که از این تعداد ۵۰٫۶ درصد مرد و ۴۹٫۴ درصد زن هستند.

اسماعیل حسین‌زاده رئیس ثبت احوال شهرستان تبریز امروز در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه شهروندان برای دریافت خدمات از سامانه سهیم ثبت احوال استفاده کنند، اظهار کرد: در راستای تمرکززدایی و دسترسی بیشتر و بهتر مردم به کلیه خدمات، ثبت احوال تبریز با ۴ مرکز و ۴۴ دفتر پیشخوان در سطح شهرستان خدمات ارائه می‌دهد.

 وی با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان در تبریز زندگی می‌کنند، گفت: جمعیت فعلی تبریز یک میلیون۸۵۷ هزار و ۸۷۷ نفر می‌باشد که از این تعداد ۵۰٫۶ درصد مرد و ۴۹٫۴ درصد زن هستند.

حسین‌زاده افزود: کل ولادت ۹ ماهه اول سال‌جاری در شهرستان تبریز ۱۵هزار و۹۶ نفر می باشد که از این تعداد ۷ هزار۸۷۰ نوزاد پسر و۷ هزار و ۲۲۶ نوزاد دختر بدنیا آمدند همچنین در این مدت ۲۲ مورد سه قلوزایی و۳۲۹ مورد دوقلوزایی اتفاق افتاد است.

وی در مقایسه وقایع چهارگانه ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل در شهرستان تبریز،  تصریح کرد: در ولادت (۸/۵ کاهش) در وفات (۸/۱ کاهش) و در ازدواج (۴/۶ کاهش)  و متاسفانه در بحث طلاق ۸/۶ دهم درصد افزایش داریم.

فرماندار تبریز نیز در این جلسه گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان برای احراز هویت در راستای تکریم ارباب رجوع از سامانه‌های هویتی ثبت احوال استفاده کنند.

یونس فاتح با بیان اینکه ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در بحث برنامه‌ریزی‌های دقیق برای توسعه کلان بسیار اهمیت دارد، یادآور شد: دستگاه‌های متولی در ثبت وقایع حیاتی باید وظایف خود را به نحو احسن انجام  و در مدت زمان تعیین شده داده های مربوطه را برای ثبت احوال ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و رضایتمندی شهروندان، دستگاه های خدمات رسان برای احراز هویت در راستای تکریم ارباب رجوع از سامانه‌های هویتی ثبت احوال استفاده کنند.

About Author