تعصبات منطقه‌ای و اختلاف سیاسی دلیل مهم عقب‌ماندگی مازندران

استاندار مازندران احمد حسین زادگان اظهار کرد: اگر واقعیت ها به مردم گفته شود، آنان بهتر پذیرش می کنند و به همین خاطر تمامی مسئولان و رسانه ها باید در ارائه اطلاعت صحیح به مردم تلاش کنند.
به گزارش ساقی آذربایجان وی گفت: دولت سیزدهم نیز ادامه دهنده شرایط سخت دولت گذشته است، با این تفاوت که امروز امید مردم به حل مشکلات و گرفتن خدمات قابل قبول به عنوان یک سرمایه بزرگ اجتماعی چندین برابر شده که نتیجه جا به جایی دولتمردان است اما از طرفی انتظارات مردم هم بالا رفته و در این شرایط اگر توقعات و انتظارات مردم منطقی نباشد و غیر واقعی جلوه کند، کار سخت می شود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اظهار این که طی چند سال گذشته تمامی تلاشش عملیاتی کردن برنامه های دولت با احترام به همه گروه‌های سیاسی با هر سلایقی بوده است، افزود: وقت خدمتگذاری مدیران در دولت ها محدود است و نباید آن را برای پرداختن به اختلافات سیاسی و دامن زدن به حب و بغض و دیگر چالش های حاشیه ای تلف کرد.
وی افزود: برای نقد عملکرد دولت ها باید شرایطی را که در آن فعالیت داشتند، مد نظر قرار داد. باید دید دولت را در چه وضعیتی تحویل گرفتند و در دوران خدمت با چه چالش هایی مواجه بودند و سپس عملکردش را ارزیابی و به مردم اطلاع رسانی کرد.
استاندار مازندران با توضیح این که دولت یازدهم و دوازدهم در جنگ تمام عیار اقتصادی کشور را اداره کرد، گفت: دولت قبلی در شرایطی کشور متکی ۱۰۰ درصد به درآمدهای نفتی را اداره کرد که نمی‌توانست نفت بفروشد و هزینه هایش را از محل مالیات، عوارض و صادرات محصولات غیرنفتی به دست آورد و اگر قرار است نقدی هم بر عملکردش صورت گیرد باید این وضعیت دیده شده، بر اساس آن به مردم اطلاع رسانی شود.
وی افزود: اکنون نیز کشور در همان شرایط قرار دارد و در چنین شرایطی بخش خصوصی با تمام مشکلات و موانع باید فعالیت کند تا دستگاه های ذیربط بتوانند مالیات بگیرند و کشور و استان اداره شود و این مسایل باید به مردم گفته شود.
حسین زادگان به عقب افتادگی مازندران در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب در حوزه مهار آب های سطحی اشاره کرد و توضیح داد: در این استان طی ۴۰ سال فقط ۱۰ درصد آب های سطحی مهار شد و نباید انتظار داشت که دولت در شرایط سخت اقتصاد تحریمی و کرونا مشکل این بخش را به صورت کامل حل کند.
وی دلیل مهم عقب ماندگی مازندران از کاروان توسعه در کشور را تعصبات منطقه ای و بخشی از یک سو و اختلافات سیاسی از سوی دیگر برشمرد و گفت: در این شرایط ریل گذاری هایی در بخش های مختلف برای جبران عقب افتادگی ها شده است تا شاهد کاهش مشکلات و توسعه زیرساخت های استان باشیم.
استاندار مازندران با اظهار اینکه منتقدان باید برای ارزیابی عملکرد مدیران استان همه این شرایط را مد نظر قرار بدهند، افزود: مسئولان نیز باید اطلاع رسانی ها را بر اساس اعلام واقعی شرایط برای مردم تشریح کنند، مردم باید بدانند مسئولان در چه شرایطی در چند سال اخیر کار کرده اند، آنان باید از اقدامات و کار های اساسی انجام شده اطلاع پیدا کنند و این حق مردم است که بدانند مسئولان و مدیران در چه شرایطی کار کردند.
وی با تاکید بر این که وجود ضعف در کارها در تمامی دوره‌ها و دولت‌ها غیرقابل انکار است ، افزود : همه ما ضعف داریم . اگر دوره ای مشکلی داشته ایم، باید شرایط را بررسی کنیم. نباید بی دلیل عملکردها را نقد و ضعف ها را برجسته کرد.
استاندار مازندران تاکید کرد: اگر هدف خدمت به مردم و حل مشکلاتشان است، با حرف و نقد و تخریب کردن دیگران محقق نمی شود. باید به صورت میدانی وارد عمل شد، باید شرایط را برای مردم به صورت شفاف تبیین کرد چون همه مشکلات را به گذشته نسبت دادن، مشکلات مردم را حل نمی کند.

About Author