تعلل بانک‌های استان در پرداخت وام ازدواج

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن
گفته می شود برخی بانک ها در آذربایجان شرقی در خصوص پرداخت وام ازدواج به جوانان کم کاری نموده و موجب نارضایتی جوانان را فراهم کرده اند که گویا تذکرات مسئولان استان نیز چندان کارساز نبوده است و مشکل مذکور همچنان باقی می باشد. عدم گشایش اعتبار ، پیچیده کردن روند اخذ وام ، نبود پول برای پرداخت و… از جمله مشکلات اعلام شده مردم در این خصوص می باشد.

About Author