تورکی دیلی نین اؤرگه نمه سی

يوروش: يورش، هجوم
يوروم: تفسير
يوْسماجا: كوچولو، نورس
يوْسون: جلبك
يوغرولماق: سرشته كردن
يوْغوز: درشت و ناقابل
يوْغون: كلفت
يوك: بار
يوكسك: عالي، بلند مرتبه
يوكلمه: تحميل
يوگورمك: هجوم ‌بردن.
يوْل باسان: غلتك راه سازي
يوْلاق: راه مالرو، كوره راه
يوْلچو: رهگذر، مسافر
يوماق: كلاف گرد
يومور: فكاهي، طنز
يوموروق: مشت

About Author