توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از نیازهای ضروری استان اردبیل

وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دلیل اینکه استان اردبیل و به تبع آن منطقه مغان از ظرفیت های خوب کشاورزی برخوردار است توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از نیازهای ضروری این استان شمار می رود.
به گزارش ساقی آذربایجان سیدجواد ساداتی‌نژاد شامگاه جمعه‌۳۰ مهر در نشست شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل و دشت مغان در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری دارای ضعف اساسی است و باید زنجیره ارزش در این استان بویژه پارس‌آباد مغان احیا شود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای کشور در مغان در زمینه برق و گاز مشکل دارد و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حل مشکل آن تخصیص یافته است.
وی اظهارکرد: ۱۰ هزار نفر در این مجتمع اشتغال خواهند یافت و ۲۰۰ هزار تن بر تولید محصولات منطقه افزوده خواهد شد.
ساداتی‌نژاد بیان کرد بانک کشاورزی ۲ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده است و برای تکمیل استخرهای معیشتی نیمه‌تمام استان اردبیل نیز ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
زیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین با اجرای طرح پایاب سد خداآفرین در مغان یک میلیون تن افزایش محصولات کشاورزی در کشور افزایش خواهد یاف. وی به وجود ۶۷ هزار نفر عشایر در استان اردبیل اشاره کرد وگفت: در زمینه تکمیل آبرسانی سیار به مناطق عشایری و نیز پروژه اسکان عشایر اقدام‌هایی در حال انجام است که باید تسریع شود.
و همچنین از تصویب خرید دام عشایر و صادرات آن خبرداد و بر تکمیل باند دوم جاده پارس‌آباد- اردبیل، احداث پایانه صادراتی و بارانداز ریلی در پارس‌آباد و نیز تامین دستگاه ام‌ارآی در بیمارستان این شهرستان تاکید کرد.

About Author