توهم رای با اکانت های فیک و تخریبی!

کشور بیش از یک سال است که با همه گیری ویروس کرونا مواجه است و به طبع آن انتخابات ۱۴۰۰ نیز به خاطر همه گیری کرونا در وضعیت خاصی برگزار خواهد شد. از آنجایی که تجمعات و سخنرانی ها هم ممنوع است و هم خریداری ندارد، داوطلبان انتخابات شورای شهر تبریز بیش تر از دور قبل به فضای مجازی روی آورده اند.

از این رسانه به آن رسانه

با گشتی در رسانه های بومی می توان دریافت که کاندیداها با ارسال یادداشت و گفتگو سعی دارند خود را در میان مخاطبان آن رسانه مطرح کنند و بعدتر با پخش محتوای مربوط به خود در فضای مجازی به ویژه در تلگرام و اینستاگرام سعی دارند دیگر مخاطبان را نیز با خود آشنا کنند تا بتوانند سبد رای خود را پر رای ببینید، رسانه های نیز بر اساس سیاست های خود و یا پرداختی افراد به عنوان حق تبلیغ با افراد همراه می شوند اما در این میان برخی صفحات مجازی پرمخاطب نیز نقش آفرینی خاصی دارند.

اکانت های تخریبی- تعریفی

جدا از تلاش کاندیداها برای انتشار محتوای مدنظر خود در رسانه ها، صفحه شخصی خود یا صفحات و کانال های پرمخاطب، گویا برخی ستادها با اجیر کردن اکانت های فیک عملیات های تخریبی و تعریفی اجرا می کنند، این اکانت های در هر جایی که بتوانند له کاندیدای خود تعریف و تمجید می کنند و علیه کاندیداهای رقیب تخریب و تهمت وفحش پراکنی و از آنجایی که این اکانت ها یکبار مصرف و قابل پیگیری هستند این روند له و علیه کاندیداها ادامه می یابد و فضای انتخاباتی برای برخی تیره و تار و برخی دیگر ذوق آور می شود.

توهم رای با رسانه

فضای مجازی برای معرفی افراد با توجه به شرایط کرونایی بهترین بستر است اما مشکلی که این رویکرد برای برخی کاندیداها ایجاد کرده است توهم رای با این فضاست، برخی گمان می کنند به صرف محتوا و عکس رنگین می توانند آرای مردمی را آن هم در انتخاباتی پر کاندیدا به مانند شورای شهر تبریز از آن خود کنند، برخی مشاورین کاندیداها نیز در این تلقین این مساله نقشی اساسی دارند و از آنجایی که کیسه برای خرج تبلیغاتی در فضای مجازی دوخته اند بر این مساله تاکید صد چندان دارند، اما باید دانست که کسی می تواند رای مردم را به طریق درست با خود همراه کند که سالها با مردم زیسته باشد و درد آنان را از نزدکی لمس کرده باشد.

انتهای پیام/

About Author