ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
کاندیدای مادام العمر انتخابات ریاست جمهوری در ایران این روزها در کسوت معاون اقتصادی رئیس جمهور دستی بر آتش مدیریت اقتصاد کشور دارد. اوکه در تمام ادوار انتخابات با آن هزار تومانی معروف مدعی تخصص در حوزه اقتصاد ومدیریت اقتصادی کشور بود، در این یکسال عمر مسئولیتش نه تنهاکاری از پیش نبرده بلکه عمده پیش بینی ها و قول هایش اشتباه و پوچ از آب درآمده است. اوکه از سال ۸۴ پای ثابت انتخابات ریاست جمهوری بوده همین یکسال پیش و به فاصله یکی دوماه از عمر مسئولیت جدیدش مدعی بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع تحریم ها در آذرماه سال گذشته بود و قرار هم بر این بود تا پایان آذر خبرخوشی به مردم بدهد و آذر گذشت و معلوم شد که خبرهای خوش برادر محسن هم دست کمی از وعده های شنبه حسن روحانی ندارد و سروته یک کرباسند!
این بار و همین چند روز پیش هم باز مدعی شد که بهبود وضعیت اقتصادی و رفع تحریم ها در راه است و از اوضاع گل و بلبلی خبر داد که لمس آن حتی در رویاهای کودکانه هم نگنجد و با حفظ احترام توهمی بیش نیست. در این چند روزی که این خبر روی خروجی رسانه های داخلی قرار گرفت هر قدر سعی کردیم با عینک خوش بینی به موضوع نگاه کنیم و زیر سبیلی از کنار قضیه رد شویم، باز با توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور لازم دیدیم تا با وی در این باب سخن بگوییم. بالا رفتن درجه حساسیت ها در جامعه و کاهش تاب اجتماعی و اصل مدیریت روانی افکار عمومی نه با وعده های سرخرمن ، ایجاب می نماید تا نه صرفا جنابشان که همه مسئولان در هر جایگاهی که باشند، سنجیده سخن بگویند و گفته های شان آرزوهای شخصی نباشد و اقلا درصد نازلی از آن با واقعیت های بیرونی و آن چه که در متن جامعه رخ می دهد، همخوانی داشته باشد.
وی از جایگاه معاونت اقتصادی رئیس جمهور به زبانی سخن می گوید که امکان درک آن برای شهروندان وجود ندارد. وی در حالی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور سخن می گوید که دلار به مرز ۳۸ هزار تومان رسیده، اوضاع اقتصادی جهان و امنیت غذایی اش در گرو جنگ اوکراین است و وعده های اقتصادی دولت هم یکی پس از دیگری شکست می خورد. برای سنجیدن آینده اقتصادی کشور تحلیل وضعیت فعلی و شاخص های اقتصادی حرف اول را می زند. تورم سر به فلک کشیده و خود وزیر مسکن مدعی است که بخشی از مردم در این کشور در زیر پله ها و چادرها زندگی می کنند و وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال هم همان سنگ بزرگی بود که از همان وهله اول نشانه نزدن اش معلوم بود. از آنجایی که جنابشان طبق ادعای خودش کارشناس و کاربلد حوزه اقتصاد است بهتر بود قبل از وعده بهبود وضعیت اقتصادی کشور سری به آمارها می زد و یا اقلا از کسی می خواست تا معنی و مفهوم جدول شاخص فلاکت و شاخص جینی را برایش توضیح دهد. اینکه او را به جهت وعده های دوزاری ملامت می کنیم از آن روست که دیگر در مردم حال و حوصله شنیدن وعده های نشدنی نیست و از سویی اعتبار و حیثیت نظام هم نباید قربانی وعده ها شود. وقتی وعده ای محقق نمی شود به میزان بزرگی آن شعار نه نسبت به شخص برادر محسن که برای کلیت نظام در جامعه بدبینی ایجاد می شود و از این رو لطفا با کلماتی که شان وجایگاه نظام را زیر سوال می برد، بدبینی و ناامیدی ایجاد نکنید و در اقلش چیزی نگویید که خیلی وقتها چیزی نگفتن خود نعمت است و اسباب آرامش.

About Author