تکاپوی خاص انتخاباتی آقای خاص !

سوزبیزدن، قولاق سیزدن
*******************
یکی از نمایندگان مجلس با همدستی ع – خ در تکاپو برای گماردن منسوبین خود در پستهای ویژه انتخاباتی در حوزه انتخابیه تبریز وآذرشهرواسکو می باشد تا پیروزی در انتخابات 1402 را از هم اکنون تضمین نماید. تاثیر مستقیم در انتصابات و حل و فصل مشکلات مدیران دولتی و غیر دولتی در استان و تهران از دیگر شگردهای ایشان برای پرکردن سبد رای خود در انتخابات 1402 می باشدکه جا دارد شورای محترم نگهبان با ورود جدی و بی طرفانه به موضوع ، به وظیفه قانونی خود عمل نماید. بیچاره مردم که تصور می کنند با انتخاب اینگونه افراد ، مشکلات معیشتی و زندگی عادی و روزمره آنان برطرف خواهد شد!