تکذیب واگذاری چاه‌های نفتی به شرکت‌های روسی و چینی

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
می گویند چاه‌های کم‌بازده نفتی به شرکت‌های روس و چینی واگذار شده است که رییس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با تکذیب این خبر اظهار کرده بر اساس برنامه‌ریزی قرار است شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی این چاه‌ها را احیا کنند و به هیچ عنوان شرکت خارجی برای این کار در نظر گرفته نشده است

About Author