ثبت جهانی مجموعه تاریخی شیخ شهاب الدین اهر

علی اصغر مونسان دیشب در بازدید از مجموعه تاریخی شیخ شهاب‌الدین اهری و تنها موزه ادب و عرفان کشور با تاکید لزوم معرفی بیشتر مجموعه تاریخی شیخ شهاب‌الدین اهری، اظهار داشت: با توجه به قدمت کهن این مجموعه تاریخی که به دوره ایلخانی مربوط است و در کنار خود آثار بینظیری از عالمان و عارفان را در تنها موزه ادب و عرفان کشور جای داده، لازم است تا بیش از پیش به معرفی آن پرداخته شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور در بازدید از آثار موزه ادب و عرفان و همچنین دستخط های وزین باقی مانده از شیخ بهایی، شاهان صفوی، شاه عباس سوم و حکیم ابوالقاسم نباتی در بخش اصلی بقعه شیخ شهاب الدین اهری، بر لزوم مستندنگاری جامع این آثار فاخر تاکید کرد.

وی با اشاره به مقام استادی شیخ شهاب الدین اهری بر شیخ صفی‌الدین اردبیل و لزوم تسریع روند ثبت جهانی این مجموعه تاریخی، گفت: اقدامات ویژه‌ای برای ثبت جهانی این مجموعه تاریخی در حال انجام است که همزمان با ثبت مجموعه شیخ صفی در دستورکار قرار داده ایم.

مونسان اظهار داشت: موزه ادب و عرفان اهر که تنها موزه کشور در این موضوع است از غنای بالایی برخوردار است، لذا معرفی جامع آن در راستای شناخته شدن بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی اهر ضروری است.

About Author