جان باختن نوجوان ۱۳ ساله در ییلاق «گچی قران» اهر بر اثر گازگرفتگی و آتش سوزی

نوجوان ۱۳ساله عشایری در ییلاقات گچی قران اهر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن و سپس آتش سوزی چادر جان خود را از دست داد.

About Author