جذب سردار آزمون خیلی دشوار است

رییس باشگاه لیون فرانسه عنوان کرد این باشگاه گزینه‌های دیگری را در خط حمله بررسی می‌کند چون جذب سردار آزمون سخت است.
ژان میشل اولا، رییس لیون در مورد شرایط احتمالی خرید سردار آزمون مهاجم زنیت اظهار نظر کرد.
پیش از این اطلاعاتی وجود داشت که باشگاه فرانسوی ۱۱ میلیون یورو به زنیت برای سردار آزمون پیشنهاد داده است.
پیتر بوش، سرمربی لیون بازیکن ایرانی را بازیکن بسیار خوبی خواند و گفت که مدت زیادی است او را دنبال می کند. آزمون یکی از اهداف انتقال ما است، اما قطعی کردن این انتقال بسیار دشوار است. ما یک یا دو جایگزین دیگر داریم که امضای آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
زنیت در فوریه ۲۰۱۹ با ۱۲ میلیون یورو آزمون را از روبین خرید. سردار آزمون ۹۰ بازی انجام داد، ۵۸ گل به ثمر رساند و ۲۰ پاس گل داد. ترنسفرمارکت ارزش این بازیکن را ۲۵ میلیون یورو تخمین می‌زند.

About Author