جریمه میلیاردی وارد کننده کاغذ در تبریز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه بیش از ۱۹ میلیارد ریالی یک شرکت وارد کننده کاغذ در تبریز خبر داد.

صمد حضرتی امروز در گفت و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده شرکت متخلف بابت دریافت ارز به میزان ۳۷هزار و ۵۵۸ یورو برای انجام واردات کاغذ چاپ و عدم ایفای تعهد در قبال دریافت آن در شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعبه رسیدگی کننده با انجام استعلام لازم از بانک پرداخت کننده ارز به پرونده رسیدگی و پس از دریافت دفاعیات متهم با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی لازم دال بر ایفای تعهد اتهام را محرز و شرکت مزبور را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۷۷۹میلیون ریال جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش ریالی ارز مورد تعهد و یکسال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم کرد.

حضرتی گفت: این پرونده با شکایت بانک عامل(تجارت) به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده بود و حکم صادره در شعبه ویژه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز استان قطعی شده است.

About Author