جزئیات تازه از فساد در واردات ۲ میلیون تن برنج

در زمان وزارت آقای سادتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و هم اکنون هم سفارش دادند و دوباره وارد می‌کنند. این ۲ میلیون تن بخشی با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد وارد می‌شود و با قیمت بیشتر در بازار فروخته می شود.»

پس از افشای فساد چای دبش، دو تن از نمایندگان مجلس از تکرار فسادی مشابه در حوزه برنج خبر دادند. ابتدا جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت گفته بود: «در بحث مافیای برنج هم همین وضعیت را داریم؛ ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است و کسب و کار تمام کشاورزان شمال کشور را نابود کرده است؛ اگر به شمال کشور بروید برنج آن‌ها روی دست‌شان مانده است… بحث ما این است که این ۲ میلیون تن را چه کسی مجوز داد؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن است؟ شما می‌دانید که برنج اگر یک‌سال بماند فاسد می‌شود و یا کشاورزان مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آن‌ها را بخورد.»

پس از آن علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در روز ۲۸ آذر در نطق میان دستور خود عنوان کرد: «درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است. آقای رئیس جمهور وقتی تا ۳ میلیون تن برنج تولید کردیم؛ برای چه ۲ میلیون تن برنج وارد شده است؟ موضوع این است که این دو میلیون تن برنج را چه کسی وارد کرده است؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن برنج است که وارد شود؟ آقای رئیس جمهور ؛این دو میلیون تن برنج با چه ارزی وارد شده است؟ در حالی که ما امروز برای واردات دارو دچار مشکل تامین ارز هستیم؛ لذا از دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم در این موضوع واردات برنج و ارزهای تعلق یافته ورود پیدا کنند.»

دیوان محاسبات باید به تخلف در واردات برنج  ورود کند

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با دیده‌بان ایران در پاسخ به اینکه واردات این ۲ میلیون تن برنج در چه زمانی اتفاق افتاده است، گفت: «در زمان وزارت آقای سادتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و هم اکنون هم سفارش دادند و دوباره وارد می‌کنند. این ۲ میلیون تن بخشی با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد وارد می‌شود و با قیمت بیشتر در بازار فروخته می شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اینکه به چه شرکت‌هایی مجوز واردات برنج داده شده است،  گفت: «شرکت‌ها را من پیگیری نکردم. دیوان محاسبات باید به این تخلف ورود پیدا کند.درخواست نمایندگان مجلس این است که دیوان محاسبات باید به تخلف در واردات برنج  ورود کند. »

کوچکی‌نژاد درباره علت عدم رسیدگی مجلس به این موضوع، گفت: «درخواست تحقیق و تفحص داده‌ام اما هنوز فرصت نشده که در صحن مطرح شود. متاسفانه واردات نهاده‌های دامی هم به همین شکل است. نه بانک مرکزی و نه دستگاه‌های مربوطه توجهی به واردات ندارند چون با ارز ترجیحی است و این موضوع هم فسادزاست. الان هم که من در خدمت شما هستم باز هم ثبت سفارش کرده‌اند.»

About Author