جلسه ۵۰ میلیون تومانی یک مسئول در آذربایجان شرقی !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود یکی از مدیران استان آذربایجان شرقی اخیرا برای ارائه عملکرد خود در مدت کوتاهی که به این سمت منصوب گردیده ، نشست خبری ترتیب داده و ضمن تلاش اطرافیان این فرد جهت قهرمان سازی از رییس خود ، با وجود مشکلات عدیده مالی این مجموعه خدمتگزار ، با صرف هزینه ۵۰ میلیون تومانی از میهمانان پذیرایی کرده و ۴۰ میلیون تومان کارت هدیه تهیه و به مدعوین اهداء کرده است.

About Author