جمع‌آوری۱۲۰۰ متکدی در زنجان !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
گفته می شود طی سال گذشته تعداد ۱۲۰۰ متکدی از سطح شهر زنجان جمع‌آوری و به دستگاه‌های متولی تحویل داده شده اند ! البته معلوم نیست آیا تحویل این متکدیان نیازمند به دستگاههای متولی باعث رفع نیاز آنها شده یا دوباره به چرخه تکدی گری بازگشته اند ؟! که طبق اعلام یکی از مسئولان شهرداری زنجان اغلب افراد جمع آوری شده مجددا به چرخه تکدی گری باز می‌گردند. این مسوول افزوده جلوگیری از بازگشت متکدیان به چرخه پس از جمع‌آوری، نیازمند اقدامات دیگری است که در حیطه اختیارات شهرداری نیست و باید از مسوولان تحویل گیرنده متکدیان در این خصوص سوال شود. بنابراین معلوم می شود که اینهمه برنامه و هزینه و بروکراسی اداری برای جمع آوری متکدیان و تحویل به نهادهای مختلف و …. اساسا بی فایده بوده و در حقیقت نوعی هدر دادن بیت المال است که اگر این هزینه ها را استخراج و در اختیار همین نیازمندان قرار بدهیم احتمالا بتوانیم بخش عمده ای از مشکل متدکیان شهر را حل و فص کنیم. البته شاید !

About Author