جنجال خدمت سربازی پسر نرگس معدنی پور در شهرداری تهران!

اخیرا با انتشار فیش حقوقی نجومی دختر نرگس معدنی پور در شورای شهر تهران وی استعفا داده بود که حالا سربازی پسر نرگس معدنی پور نیز خبرساز شده است.

 

جنجال خدمت سربازی آقازاده نرگس معدنی پور در شهرداری تهران!

About Author