رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر تبریز:

خانه‌های تاریخی تبریز توسط ادارات اشغال شده است

به گزارش ساقی آذربایجان،سیدکاظم زعفرانچی‌لر صبح روز چهارشنبه در سی و پنجمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: یخچال قائم مقام به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهر تبریز بوده که می‌توان از آن محل درآمدی هایی را کسب کرد، ما می‌توانیم با رفع مانع از ظرفیت موجود این […]

به گزارش ساقی آذربایجان،سیدکاظم زعفرانچی‌لر صبح روز چهارشنبه در سی و پنجمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: یخچال قائم مقام به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهر تبریز بوده که می‌توان از آن محل درآمدی هایی را کسب کرد، ما می‌توانیم با رفع مانع از ظرفیت موجود این محل استفاده کنیم.خانه های تاریخی

وی افزود: مؤثرترین و سریع‌ترین راه حل برای تعیین تکلیف این پرونده را باید یافته و نسبت به آن اقداماتی اتخاذ نمائیم.

علی نوای باغبان، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه اظهار کرد: تعیین تکلیف پرونده یخچال قائم مقام باید یکی از دغدغه‌های جدی شهرداری باشد و سریعاً به هر اقدامی که در این خصوص لازم است انجام گیرد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود ابراز کرد: شتاب دهی به اقدامات در راستای تعیین تکلیف پرونده این مکان تاریخی الزامی است تا هرچه سریع‌تر روند تسریع یابد.

نوای باغبان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حل این مهم مطرح کرد: ما باید یا به صورت کلامی از شهردار خواهش کنیم نسبت به تعیین تکلیف این مهم اقدام نماید یا طی مصوبه شهرداری راملزم کنیم تا اقدامات جدی در این راستا اتخاذ کرده و پیگیری متداومی داشته باشند.

روح الله دهقان نژاد، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز هم در این باره اظهار داشت: ما اکنون نظر داوری را در دست خود داریم که می‌توانیم با تکیه بر آن اقدام قضائی کنیم و حکمی از دادگاه بگیریم تا طبق آن اقدامات اساسی اتخاذ کنیم.خانه های تاریخی