خبر مهم از حقوق بازنشستگان

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد: متناسب‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان براساس ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین همتراز می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوبه این کمیسیون درباره حقوق افزایش حقوق بازنشستگان را تشریح کرد و گفت: متناسب‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان براساس ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین همتراز می‌شود

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون مصوب کرد که متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین همتراز شود.

وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین در سال های اول تا سوم برنامه انجام می پذیرد، تأکید کرد: این افزایش حقوق به شکلی رقم خواهد خورد که در سال سوم برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین دست پیدا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این افزایش حقوق به ترتیب در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد مابه التفاوت خواهد بود تا نهایتا حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره افزایش حقوق بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوبه این کمیسیون درباره افزایش حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.

محسن زنگنه در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان طی سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که در طول سال‌های برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونه‌ای میزان افزایش حقوق و درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین صورت گیرد که حقوق بازنشستگان بتواند به ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز دست پیدا کند.

وی افزود: فرمولی که در نهایت نمایندگان به آن رای دادند بدین ترتیب است که اگر فرض کنیم یک فاصله ای بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته وجود دارد و این فاصله ۱۰۰ است، مقرر شد که ۴۰ درصد در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم جبران شده تا نهایتا حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق بازنشسته برسد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر ما بخواهیم حقوق بازنشستگان را در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسانیم حدودا بین ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم و طبیعی است که این منابع در یک سال امکان پذیر نیست. به همین خاطر ما یک فضای پلکانی را ترتیب دادیم که بتوانیم در سه سال به این رقم دست پیدا کنیم.

About Author