خروج قطار شهری کرج از ریل

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود قطار شهری در محدوده ایستگاه گلشهر کرج از خط خارج شده اما هیچگونه خسارتی نداشته است.طبق گزارش رسیده ۲ واگن این قطار واژگون شده است. ظاهرا این حادثه در خط اصلی نبوده و هیچ اختلالی برای جابجایی مسافران خط کرج – تهران نداشته است.کمیسیون سوانح برای بررسی علت خروج این ۲ واگن از ریل تشکیل و ظاهرا پس از بررسی ، نتیجه اعلام خواهد شد. مترو گلشهر تحت پوشش نظارتی و خدماتی خط ۵ مترو تهران قرار دارد

About Author