خشم منطقه را نیازمایید!

وزیر امور خارجه ایران طی پیامی در صفحه مجازی‌اش، به حملات اخیر آمریکا و انگلیس در منطقه واکنش نشان داد.

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران طی پیامی در صفحه مجازی‌اش، به حملات اخیر آمریکا و انگلیس در منطقه واکنش نشان داد و نوشت: حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و تجاوز آمریکا به عراق و سوریه را قویاً محکوم می‌کنیم. در دیدارم با دیوید کامرون وزیرخارجه انگلیس به روشنی گفتم، “تداوم جنگ راه حل نیست”.وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: خشم منطقه را نیازمایید. ما امنیت عراق، سوریه، یمن و فلسطین (غزه و کرانه) را امنیت منطقه می‌دانیم.

About Author