خطر انتقال کرونا بین اعضای خانواده به رغم تزریق دو دُز واکسن

کارشناسان سلامت در انگلیس که موارد ابتلای خانگی به کووید۱۹ در این کشور را بررسی می کنند، هشدار می‌دهند: افرادی که هر دو دُز واکسن کووید خود را نیز دریافت کرده اند در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه به این بیماری مبتلا شده و باعث انتقال آن به سایر اعضای واکسینه شده یا نشده خانواده در منزل می‌شوند.
به گفته کارشناسان سلامت انگلیس، افرادی که دو دُز واکسن کووید۱۹ خود را نیز دریافت کرده اند می‌ توانند به اندازه افرادی که این واکسن را تزریق نکرده اند، باعث انتقال کووید۱۹ به دیگر افراد شوند.
بر اساس گزارش ها، افراد واکسینه شده که به کووید۱۹ مبتلا هستند حتی در صورت عدم بروز و یا بروز علایم خفیف این بیماری نیز می توانند باعث سرایت کووید۱۹ به اعضای خانواده شوند به طوری که احتمال انتقال این بیماری به سایر افراد در منزل که واکسینه نشده اند در حدود دو نفر از هر پنج نفر یا ۳۸ درصد است.
با این حال در صورتی که تمام اعضای خانواده به طور کامل واکسینه شده باشند، این نسبت به یک در هر چهار نفر یا ۲۵ درصد کاهش می یابد.
کارشناسان اظهار داشتند که بررسی های انجام شده توسط هفته نامه پزشکی “لنست” در مورد بیماری های عفونی نشان می دهد که چرا واکسینه شدن تعداد بیشتری از افراد در جامعه و ایجاد مصونیت نسبت به این بیماری مهم است.
به گفته کارشناسان سلامت انگلیس، واکسن‌ها در پیشگیری از ابتلا به نوع شدید کووید۱۹ و مرگ‌ بر اثر آن موثر هستند با این حال از زمان شیوع سویه مسری دلتا در این کشور، واکسن ها در زمینه توقف انتقال این بیماری در بین افراد، نقش کم رنگ تری داشته اند.
با گذشت زمان مصونیت ایجاد شده توسط واکسن های کووید۱۹ در بدن کاهش می یابد و نیاز به تزریق دزهای یادآور این واکسن پر رنگ تر می شود.

About Author