خواسته مجلس مشکوک است!

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره جابه جایی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به جای مجلس، اول به شما توصیه می‌کنم، حرف وزیر کشور را از خودشان بپرسید، هم دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است هم اینکه مسئله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری ها باید در مورد مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند.

علی بهادری، سخنگوی دولت تاکید کرد: این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.

وی گفت: تصمیم‌گیری در مورد مسئول برگزاری ستاد انتخابات بر عهده وزارت کشور است و جابه جایی آن ۶ ماه قبل از انتخابات قابل تامل است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انشاالله با همین همکاری ها به شکل گیری یک انتخابات رقابتی شفاف سالم و پرشور کمک شود.

About Author