خواص زردآلو

زردآلو خواص فراوانی برای بدن در مقابل بیماری های مختلف دارد و از آن به عنوان یک آنتی باکتریال استفاده می شود.هزاران سال است که از زردآلو استفاده می شود. این میوه در سراسر جهان در دسترس قرار دارد و می توان آن را بصورت خام، خشک و مربای زردآلو مصرف نمود.

زردآلو خواص فراوانی برای بدن در مقابل بیماری های مختلف دارد و از آن به عنوان یک آنتی باکتریال استفاده می شود.هزاران سال است که از زردآلو استفاده می شود. این میوه در سراسر جهان در دسترس قرار دارد و می توان آن را بصورت خام، خشک و مربای زردآلو مصرف نمود.