خودکشی ۳ دستیار پزشک در یک هفته

خودکشی منجر به فوت سه نفر از دستیاران (رزیدنت‌های) پزشکی کشور طی هفته و به ‌طور مشابه مرگ خودخواسته و رو به فزونی ده‌ها تن از همکاران جوان جامعه پزشکی در سالیان اخیر، صدمات هولناکی بر بدن نیمه جان جامعه پزشکی کشور وارد آورده که زخم ناشی از آن قابل ترمیم نیست.

روزنامه اعتماد از خودکشی سه دستیار پزشک در هفته گذشته خبر داده است.
به گزارش اعتماد، شاید بتوان هفته گذشته را مرگبارترین هفته برای پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دانشگاهی نامید.
خودکشی منجر به فوت سه نفر از دستیاران (رزیدنت‌های) پزشکی کشور طی هفته و به ‌طور مشابه مرگ خودخواسته و رو به فزونی ده‌ها تن از همکاران جوان جامعه پزشکی در سالیان اخیر، صدمات هولناکی بر بدن نیمه جان جامعه پزشکی کشور وارد آورده که زخم ناشی از آن قابل ترمیم نیست.
این روزنامه افزوده است: متاسفانه حاکمیت و به ویژه مسوولان حوزه پزشکی با بی‌اعتنایی به مشکلات انباشته شده نظام سلامت، معرکه‌ای از فقر و مشکلات معیشتی، تعرفه‌ها و پرداخت‌های ظالمانه، فشار و استرس کاری، تهدید از سوی بیمار یا همراهان وی، متهم شدن به قصور پزشکی، احضار مکرر به سیستم قضایی، احساس نابرابری‌های اجتماعی، روند رو به افول کیفیت آموزش پزشکی، مشاهده سونامی مهاجرت اساتید، پزشکان، همکاران و دانشجویان به خارج از کشور و… را برای پزشکان جوان رقم زده و آنها را به فاز ناامیدی و یأس از آینده شغلی خود و درنتیجه پیامدهای بعدی آن همچون انصراف از ادامه تحصیل، تغییر شغل به مشاغل غیرپزشکی، ترجیح بیکاری بر اشتغال، مهاجرت و در فجیع‌ترین حالت، خودکشی سوق داده‌اند.

About Author