خیابان‌های تبریز پارکینگ شد

اگرچه تبریز نسبت به سایر کلان‌شهرها، به عنوان شهری آرام‌ شناخته می‌شود‌ اما در سال‌های اخیر افزایش میزان تردد و نواقص زیرساختی باعث به وجود آمدن مشکلات ترافیکی شده است تا جایی که کمربندی‌های حاشیه شهر و اتوبان‌ها نیز دیگر کشش حجم بالای تردد خودروها را ندارد.تردد اکثریت مردم با خودروهای تک سرنشین و پارک دوبل‌های کنار خیابان‌های اصلی، بازگشایی مدارس و سد معبر وانتی‌ها هم در این ایام بر شدت این ترافیک افزوده است.صدای بی امان بوق و فریاد رانندگان این روزها در معابر تبریز زیاد شنیده می‌شود.

About Author