داشبورد مدیریتی برخط برای رصد فعالیت‌ها ایجاد شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد یک داشبورد مدیریتی برخط با شاخص‌های اصلی و مهم می‌تواند رصد فعالیت‌ها را تسهیل و درصد خطا در تصمیم گیری‌ها را کاهش دهد.
کار و رفاه اجتماعی، «حجت الله عبدالملکی» در نشست تخصصی گرامیداشت «روز آمار و برنامه ریزی» بر ضرورت احصاء شاخص‌ها و نماگرهای موردنیاز و پرهیز از به کارگیری اطلاعات غیرضروری تاکید کرد و گفت: نباید در پیشبرد امور و به کارگیری آمار استنباطی از طریق نمونه‌گیری در مواقع ضروری، وقفه‌ای ایجاد شود.
وی، با اشاره به اهمیت آمار و برنامه ریزی گفت: مقدمه هر نوع برنامه‌ریزی، آگاهی از وضعیت آمار و اطلاعات است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در ارائه و اشاعه داده‌های آماری نباید خساستی وجود داشته باشد تا دسترسی سریع برای همه کاربران حوزه‌های مختلف در بخش‌های پژوهشی و اجرایی فراهم شود.
عبدالملکی، خواستار ارائه تحلیل‌های مختصر و قابل بهره‌برداری در گزارش های آماری موضوعی و دوره‌ای شد تا برای پیگیری و رفع چالش‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد.

About Author