دام در آذربایجان غربی دو برابر ظرفیت مراتع استان است

معاون امور فنی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر سطح زراعت چوب استان ۳۰۰۰ هکتار است.
به گزارش ساقی آذربایجان قائمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل برگزار شد، افزود: در حال حاضر سطح زراعت چوب استان ۳۰۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۰۰۰ هکتار از این اراضی به سن بهره برداری رسیده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال توسعه زراعت چوب در استان هستیم، تصریح کرد: در سال جاری ۶۳۵هکتار اراضی برای بحث زراعت چوب استان شناسایی شده که در فصل مناسب کشت صورت خواهد گرفت.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با تاکید به اینکه بیش از ۲میلیون و ۶۶۸هزار هکتار مرتع در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: میزان دام موجود استان بیش از ۷میلیون واحد دامی است که ۲برابر ظرفیت مراتع استان است.
معاون امور فنی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی قائمی با تاکید به اینکه در سال گذشته ۸۰ هکتار پارک آبخیزداری در مهاباد احداث شده است، اظهار کرد : در حال حاضر در ۱۳۰ هکتار از اراضی چایپاره ذخیرگاه جنگلی در حال اجرا است و در گردنه قوشچی هم در حال مطالعه برای احداث ذخیره گاه جنگلی هستیم.
وی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی ۱۰۱هزار هکتار جنگل طبیعی وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون ۲۵۰۰هکتار جنگل کاری دست کاشت انجام شده است.

About Author