درآمد مالیاتی از دست رفته در کشور چه میزان است؟

علی ملک‌زاده می‌گوید: شکاف طبقاتی در کشور ما ۴۰ درصد تخمین زده می شود، در حالی که میانگین کشورهای پیشرو حدود ۱۵ درصد است. اینجاست که تفاوت فاحش در عملکرد نظام مالیاتی خودنمایی می‌کند.
وی ادامه داد: طبق اخرین گزارش صندوق بین المللی پول، شکاف مالیاتی در ایران حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. برای مقایسه میزان شکاف مالیاتی در کشورهای مختلف یک معیار مشخص وجود دارد. به این شکل که شکاف مالیاتی هر کشور به میزان GDP تقسیم شده و میزان به دست آمده برای کشورهای مختلف مقایسه می‌شود. البته این شاخص مشکلاتی اعم از دقیق نبودن GDP را دارد. گزارشی که سازمان مالیاتی کشور از شکاف مالیاتی برآورد کرده بر پایه همین شاخص بوده است.
ملک زاده افزود: طبق این گزارش، شاخص میانگین شکاف مالیاتی در کشور ما در حال کاهش بوده و به ۴ درصد رسیده است. با توجه به میانگین باقی کشورها که بین ۳ تا ۴ درصد واتحادیه اروپا ۷ درصد است، این گزارش نشان می‌دهد وضعیت ما شکاف مالیاتی آنچنان هم بد نیست. اما بحث بر سر دقیق بودن گزارش زیاد است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌توان از شاخص دقیق‌تری نیز استفاده کرد.
ملک زاده در پایان بیان کرد: آن شاخص دقیق‌تر بدین صورت است که شکاف مالیاتی را بر ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی تقسیم می‌شود. در این صورت، وضعیت شکاف مالیاتی برای ما بهتر نمایان می‌شود. با این شاخص، شکاف طبقاتی در کشور ما حدود ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود، در حالی که میانگین کشورهای پیشرو حدود ۱۵ درصد است. اینجاست که تفاوت فاحش در عملکرد نظام مالیاتی خودنمایی می‌کند.
به عقیده صاحب نظران حوزه مالیات، برای اینکه بتوانیم گام‌هایی مؤثر در جهت بهبود این نظام برداریم، باید در ابتدا به سمت اقداماتی همچون هوشمند سازی نظام مالیاتی و تقویت اطلاعات مالیاتی حرکت کنیم. البته روند بررسی پرونده‌های مالیاتی و سلامت کامل در این روند نیز بسیار حائز اهمیت است.
سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD، هر چند سال یک بار، برنامه‌ای به نام مدیریت تمکین مودیان ارائه می‌دهد که بر اساس دستورالعمل‌های موجود در این گزارش، می‌توان تا حدودی شکاف مالیاتی را کاهش داد. در گزارش‌های بعدی به بررسی این گزارش خواهیم پرداخت.

About Author