درخواست اروپا برای لغو تحریم‌های نفتی ایران

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت درباره برجام گفت: نگرانی‌های زیادی با وجود خوش بینی درباره مذاکرات هسته‌ای وین وجود دارد. ما خواستار رفع یا لغو تحریم‌های مرتبط با تجارت نفت ایران هستیم.

به گزارش الجزیره، وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتحادیه اروپا به مفاد توافق هسته‌ای با ایران پایبند است.

مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام درباره احیای توافق هسته‌ای در وین و با حضور آمریکا در مقر مذاکرات در هفته‌های گذشته در جریان بوده است.

آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمی نداشته‌اند و نمایندگان دولت آمریکا با نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه رایزنی می‌کنند.

About Author