درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت در زنجان الکترونیکی شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری زنجان گفت: از یکم آبان ماه فرایند درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت در استان به صورت الکترونیکی انجام شد.
به گزارش ساقی آذربایجان، محمد رضا احمدی گفت: اجرای سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر استفاده از سیستم های نوین در ارائه خدمات به مردم از همه درخواست ها و صدور گواهی انحصار وراثت در استان به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی اعلام کرد: استفاده از سیستم های نوین الکترونیکی قضایی در شورای حل اختلاف استان در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مراجعین می باشد که با این کار حجم قابل توجهی از مراجعین به شورای حل اختلاف کاهش خواهد یافت.
رئیس شورای حل اختلاف استان تأکید کرد: با توجه به اینکه درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت از امروز دیگر به صورت سنتی و دریافت مدارک در شورای حل اختلاف انجام نخواهد شد بنابر این مراجعین برای درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت صرفاً به دفاتر خدمات قضایی استان مراجعه کنند.

About Author