درس های عبرت آموز انتخابات

نه برای پیش بردن والقاء نام تکرای چند نفر محدود که طی سالهای اخیر در گران کردن کالاها وافزایش مالیات وعوارض وخدمات دولتی در مجلس نقش داشته اند وبه تبع آن باعث افزایش نرخ یله و رها شده همه کالاها شده ودم برنیاورده اند و باسو استفاده از القاب مقدس و خون پاک شهدا از برخی کوتوله های سیاسی که فقط با ۴ تا شعار بی ریشه متظاهرانه وخشونت زبانی بیمورد و شایعه سازی علیه افراد پاک ودلسوز انقلاب وکشور و عده ای باسوء استفاده از برخی نهادها باپیاده کردن دلسوزان وفادا به کشوراز قطار انقلاب به خویشاوندان خود میدان داده و هرکس را که باصدای بلند، فحاشی به این وآن را ادا کرده برای حفظ کرسی وادامه مسولیت درراستای منافع شخصی خود، خانواده ها را ویران کرده و دل نگرانی وناامیدی در خانواده را بامثلا خالص سازی برای متظاهران غیرسالم پرهیاهو فراهم نموده اند نتیجه انتخابات عبرت آموز است. بایسته وشایسته است که عقلا واندیشمندان شهرو استان بااستقبال از استاندار خوش فکر و جوان در تحلیل وچاره جویی با مشاورت وتحمل یکدیگر از نتایج خوب یا بد کاهش حضور مردم بدون تعارف واغراق وبا مقایسه سرانگشتی مثلا رای اولین یا دومین نفر تبریز دراین دوره با رای اولین یا دومین نفر ۲۰سال پیش تبریز ومقایسه جمعیت۷۳ درصدی واجدین شرایط رای (طبق گفته اقای فرماندار) وقیاس حجم تبلیغات وهزینه های این دوره بعلاوه استعداد یاری وتوان کمک فضای مجازی موجوددر این دوره که ۲۰ سال پیش نبوده… واز نتایج حاصله این دوره می بایست عبرت گرفت ودرروش ها و منش ها تجدید نظر نمود واز تفرعن و تنفر پراکنی وسلاخی وشقه شقه کردن سیاسی اجتماعی فرهنگ ومحبت وهمدلی در بین آحاد مردم وخانواده ها بدلایل تفاوت با مختصر دید واندیشه سیاسی جداپرهیز نموده وبرای بالابردن آستانه تحمل یکدیگر کوشید.محبت را گسترش دادکه به نفع شهرو دیارمان تبریز واستان، مهد تمدن وزیبایی های متنوع ورنگارنگ فرش گونه است که بایدزیر پای همه اهالی این سرزمین بگسترانیم وبگوییم: او یرده کی محبت اولا اوردا ضرر اولماز . وبقول شهریار:خشکنابی یامان گونه کیم سالوب
بااحترام به همه کاندیداها وهمه دست اندر کاران انتخابات تبریز که احتمالا ۱۰ هزاربوده باشند که از آمار رای دهندگان یا باید کسر کرد یا باید اضافه کردهر طور تحلیل کنندگان عزیز دوست دارند لحاظ کنند در نتیجه زیاد تفاوت نخواهد کرد چون بهترین رای دهندگان همانها بوده اندو خسته نباشید به همه دست اندکاران انتخابات که همیشه زحمت میکشند خصوصا معلمین گرامی/

یونس نظیفی چرندابی
دبیر حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی درتبریز

About Author