در صورت تصویب بودجه جدید با تورم بالاتر از ۵۰ درصد مواجه می‌شویم

لایحه بودجه با فرض ماندن تحریم‌ها بسته شده است که در صورت تصویب در سال آینده با تورم بالاتر از ۵۰ درصد مواجه می‌شویم و سفره‌ی کارگران و بازنشستگان بیش از این خالی خواهد شد.
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه سال ۱۴۰۱ و طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در صورت تصویب این بودجه در سال آینده با تورم بالاتر از ۵۰ درصد مواجه می‌شویم و سفره‌ کارگران و بازنشستگان بیش از این خالی خواهد شد.
به گزارش ایلنا حسن صادقی ضمن ارزیابی مسائل روز کارگران و بازنشستگان به بیان مشکلات ساختاری بودجه سال ۱۴۰۱، طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر معیشت کارگران پرداخت و افزود: لایحه بودجه با فرض ماندن تحریم‌ها بسته شده است که در صورت تصویب در سال آینده با تورم بالاتر از ۵۰ درصد مواجه می‌شویم و سفره‌ی کارگران و بازنشستگان بیش از این خالی خواهد شد. وی با بیان اینکه صنایع مادر در بودجه سال آینده دیده نشده و شاهد عدم توجه به سرمایه گذاری خارجی و داخلی هستیم، گفت: طرح افزایش سن بازنشستگی ضد اشتغال و باعث سراریز شدن حجم بزرگ تقاضای بازنشستگی از تامین اجتماعی می‌شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور همچنین از عدم تخصیص بودجه برای سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.