نت بلاکس/

دسترسی به اینستاگرام در ایران محدود شده

بررسی وضعیت اینترنت همراه و ثابت نشان می‌دهد که از دقایقی پیش دسترسی به پلتفرم اینستاگرام با IP ایران امکان‌پذیر نیست. نت بلاکس نیز تایید کرد که دسترسی به اینستاگرام در ایران محدود شده است.

به گزارش ساقی آذربایجان؛ بررسی وضعیت اینترنت همراه و ثابت نشان می‌دهد که از دقایقی پیش دسترسی به پلتفرم اینستاگرام با IP ایران امکان‌پذیر نیست.

نت بلاکس نیز  تایید کرد که دسترسی به اینستاگرام در ایران محدود شده است.

اینستاگرام فیلتر شد؟ / نت بلاکس تایید کرد: دسترسی به اینستاگرام در ایران محدود شده