دستور رئیس جمهور برای صدور استعلام مجوزها به صورت الکترونیکی

رییس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: رییس جمهور امروز دستور جدی دادند تا استعلام صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سیاح، در خصوص اجرای طرح صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی، گفت: قرار بود این طرح در سه گام اجرایی شود که گام نخست راه‌اندازی درگاه و گام دوم صدور مجوزهای آنی بود.وی افزود: گام سوم استعلام الکترونیکی مجوزها بود که گام سختی است و در هفته آخر اسفندماه از دستگاه‌ها خواستیم برای صدور مجوز استعلام‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: اگرچه دستگاه‌ها در اجرای گام سوم عقب هستند، اما تلاش می‌کنند این کار را انجام دهند. رئیس جمهوری هم امروز دستور جدی دادند که استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی در خصوص ثبت شکایت مراجعان به سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار بیان کرد: در درگاه ملی صدور مجوزها، ذیل هر مجوز شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای اخذ مجوز اعلام شده و اگر موردی خارج از مورد مذکور بود، مراجعان می‌تواند گزینه اعلام مغایرت را انتخاب کنند و دستگاه‌های نظارتی به صورت خودکار به موارد اعلامی رسیدگی می‌کند.براساس این گزارش رئیس جمهوری با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از درگاه ملی صدور مجوزها بازدید کرد.