ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

می گویند در همایشی که اخیرا در تبریز برگزار شد و طی آن عده کثیری از مسئولان و مدعوان حضور داشتند آقای تراب محمدی معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در ابتدای مراسم که برای خیرمقدم گویی پشت میکروفون قرار گرفته بود در اقدامی عجیب دستور داد هیچکس نباید از سالن همایش خارج شود و همه باید بنشینند و به مطالب سخنران مراسم گوش دهند و این یک دستور اداری است ! این سخنان تراب در ابتدای مراسم باعث تعجب حاضرین گردید و مطلع نشدیم با کارکنان و مسئولانی که در حین سخنرانی از سالن همایش خارج می شدند چه برخورد اداری در سرپیچی از دستور تراب انجام گرفت ؟

About Author