دستگیری سارق فرصت‌طلب جلوی عابر بانک‌ها در مراغه

سارقی كه با چرب زبانی و به بهانه كمک اقدام به برداشت وجه نقد از كارت عابر بانک افراد كم سواد و كهنسال می‌كرد در عمليات ماموران پليس آگاهی مراغه دستگير شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، فتحی جانشین انتظامی شهرستان مراغه امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سارقی كه با چرب زبانی و به بهانه كمک اقدام به برداشت وجه نقد از كارت عابر بانک افراد كم سواد و كهنسال می‌كرد در عمليات ماموران پليس آگاهی مراغه دستگير شد. وی افزود: در پی وقوع چنده فقره سرقت و برداشت از کارت های عابر بانک تعدادی از شهروندان، بررسی موضوع و دستگيری سارق و يا سارقان، در دستور کار پليس آگاهی اين فرماندهی قرار گرفت. فتحی خاطرنشان کرد: با کار اطلاعاتی و شگرد های خاص پليسی، سرانجام سارق مذکور شناسايی و با هماهنگی لازم در عملياتی او را دستگير و به پليس آگاهی منتقل کردند.جانشین انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اعتراف اين سارق به ۳ فقره سرقت و برداشت از کارت عابر بانک شهروندان اظهار داشت: سارق ابتدا افراد كهنسال و کم‌سواد را شناسايی و سپس با چرب‌زبانی و به بهانه كمک به آنها در برداشت و انتقال وجه و خريد اقلام، در يک فرصت مناسب، اقدام به برداشت و انتقال وجه نقد از كارت مالباختگان می‌کرده است.فتحی با اشاره به اينكه متهم دستگير شده در اين عمليات، پس از تشکيل پرونده مقدماتی، برای سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد تصريح کرد: لازم و ضروری است که شهروندان و به ويژه افراد مسن و کم‌سواد با رعايت كامل هشدار های پليسی همواره در هنگام مراجعه به خودپرداز بانک‌ها و انجام عمليات بانکی از يکی از افراد مطمئن و قابل اعتمادشان کمک گرفته و از ارائه رمز کارت خود به ديگران اکيدا خودداری کنند.

About Author