دست رد عربستان و امارات به دوچرخه سواری ایران

درخواست دوچرخه سواری ایران برای حضور در تورهای عربستان و شارجه امارات مورد پذیرش قرار نگرفت.
به گزارش ایسنا، دوچرخه سواری ایران تمایل داشت در راستای آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جاده قهرمانی آسیا در دو تور بین المللی عربستان و امارات شرکت کند که درخواست ایران پذیرفته نشد. تور شارجه امارات ۲۸ ژانویه تا اول فوریه۲۰۲۲ (۸ تا ۱۲ بهمن) و تور عربستان اول تا پنجم فوریه۲۰۲۲ (۱۲ تا ۱۶ بهمن) برگزار می شود.
محمود وفایی سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری در مورد این مسئل به ایسنا گفت: ما درخواست حضور در این تورها را داده بودیم اما کمیته برگزاری تورها می توانند با توجه به تعداد درخواست ها و سقفی که برای حضور تیم ها وجود دارد، تیم ها را انتخاب کنند. همین روند را ما هم برای تور ایران – آذربایجان داریم و براساس شرایط، تیم ها انتخاب و در نهایت پذیرش و عدم پذیرش آنها را اعلام می کنیم. زمانی که تیم پذیرش شود، دعوتنامه از سوی میزبان ارسال می شود.
او ادامه داد: با اعلام لیست نهایی تیم ها برای حضور در تور عربستان و امارات مشخص شد، درخواست ایران پذیرفته نشده است که علت آن حالا ممکن است بخشی مسائل سیاسی باشد و بخشی هم مسائل فنی. سطح این تورها بالا است و از طرفی چون در زمستان مسابقه ای در آسیا نداریم، هر مربی تمایل دارد در این تورها شرکت کند و مربیان ما هم این درخواست را داشتندکه مجوز حضور در تورها را بگیریم که متاسفانه حاصل نشد و امیدوارم شرایط برای حضور در تور ترکیه فراهم شود.
او در مورد حضور در تور ترکیه گفت: مسابقات پیست قهرمانی آسیا اواخر اسفند در هندوستان برگزار می شود که البته هنوز میزبان اطلاعات برگزاری را اعلام نکرده است و شاید بخاطر شیوع امیکرون تور به تعویق بیفتد. مسابقات جاده قهرمانی آسیا در اوایل فروردین ۱۴۰۱ است و تیم جاده در حد فاصل برگزاری این دو مسابقه در تور ترکیه شرکت می کند.

About Author