دلایل رئیس مجمع نمایندگان یزد برای رد پیشنهاد وزارت کشور

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد ‌و اشکذر در مجلس در گفتگو با خبرنگار ساقی آذربایجان؛ در واکنش به لیست منتشر شده تحت عنوان گزینه های استانداری یزد گفت: بنده اطلاعی از این لیست ندارم اما قرار است طی جلسه ای به بررسی افراد و گزینه های پیشنهادی توسط مجمع نمایندگان بپردازیم.
به گزارش ساقی آذربایجان رئیس مجمع نمایندگان استان  در خصوص ویژگی استاندار آینده یزد اظهار داشت: استان یزد در میانه راه توسعه قرار دارد بنابراین شخصی باید سکان دار استان شود که در حوزه های فرهنگ، معدن، صنعت و آشنایی کامل داشته و همچنین بر مشکلات استان نظیر چالش های محیط زیستی، مشکلات حوزه اشتغال آن هم با توجه به جمعیت بالای بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در استان واقف باشد.
جوکار افزود: استان یزد استانداری را می خواهد که اعتقاد به اصلاح مسیر توسعه استان و مهندسی جدید با روحیه جهادی و انقلابی داشته و با توانمندی، کارآمدی و کارآزمودگی بتواند مشکلات را از سر راه استان بردار
علی رغم اینکه نماینده مردم یزد و اشکذر ریاست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس را بر عهده دارد و در دوره نهم نیز عضویت کمیسیون امنیت ملی را در کارنامه خود داشته اما زمانی که از سوی دولت سیزدهم به وی وزارت کشور پیشنهاد میشود از آن سرباز زده و نمی پذیرد
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس  در خصوص دلایلش برای رد پیشنهاد وزارت کشور می گوید: اولین دلیلم مخالفت رهبر معظم انقلاب با حضور نمایندگان مجلس در بدنه دولت بود و دوم اینکه وقتی مردم نماینده ای را برای حضور در مجلس انتخاب میکنند یعنی اینکه آن فرد را برای دفاع از حقوق خود برگزیده اند حال اگر یک حوزه انتخابیه چند نماینده داشته باشد یک نفر از آن ها هم در دولت حضور پیدا کند مانعی ندارد اما وقتی حوزه انتخابیه ای تنها یک نماینده دارد و سه سال آینده مردم درآن حوزه بدون نماینده میمانند این از نظر بنده قابل قبول نیست.
جوکار می افزاید:  بنابراین ترجیح دادم  بر عهدی که با مردم حوزه انتخابیه ام بسته ام بمانم و خدمت به مردم را از سنگری که برای آن انتخاب شدم ادامه دهم.
وی در  واکنش به لیست منتشر شده تحت عنوان گزینه های استانداری یزد هم  گفت: بنده اطلاعی از این لیست ندارم اما قرار است طی جلسه ای به بررسی افراد و گزینه های پیشنهادی توسط مجمع نمایندگان بپردازیم.

About Author