دلیل ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در روستاها ؟

سوز بیردنريال قولاق سیزدن
************

شنیده می شود مدیرکل ارتباطات آذربایجان‌شرقی عدم تأمین تجهیزات را دلیل اصلی ضعف در آنتن‌دهی تلفن همراه در روستاها عنوان کرده و گفته واقعاً در تقویت آن تن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت از مردم شرمنده‌ایم، حقیقتاً تجهیزات ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی تأمین نشده وگرنه دستگاه‌ها و اپراتورها آمادگی لازم را برای جبران ضعف و عدم پوشش اینترنت و آن تن‌دهی تلفن همراه را داشتند.

 

About Author