دلیل قارچ سیاه ضعف سیستم ایمنی است

دانشیار انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: بیماری موکورمایکوزیس یا همان قارچ سیاه یک بیماری جدید نیست بلکه در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی بروز می کند وعلت این بیماری ، بیماری کرونا نیست.
علی ناصری با اشاره به اینکه انچه اخیرا در خصوص بیماری قارچ سیاه مطرح می شود در واقع همان موکورمایکوزیس است که بیماری قارچی فرصت‌طلب و مهاجم با سیر سریع بوده و در افرادی که مکانیسم دفاعی بدن آنها به هر دلیل مختل شده، ایجاد می شود، گفت: این بیماری از رده قارچ های موکور به وجود می آید و در طبیعت، روی شیرینی، فضولات و مواد گیاهی و آلی در حال فساد حضور دارند که اسپور آنها در هوا پراکنده است و از طریق تنفس یا پوست می‌تواند وارد بدن فرد شود و به صورت معمول بیماری‌زا نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: اما این قارچ یک نوع فرصت طللب است؛ یعنی اگر برای ایجاد بیماری شرایط مستعد باشد از جمله اینکه فرد مبتلا به دیابت کنترل نشده، بدخیمی‌های مانند لوسمی و لنفوم، سوختگی شدید و ضعف سیستم ایمنی باشد بسته به محل مورد آسیب بیماری از جمله ریه، پوست، بینی دستگاه گوارش یا ارگانهای مختلف بیماری شرایط مختلفی را بروز می‌دهد .
ناصری بیان کرد: معمولا قارچ ،عروق خونی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و منجر به آمبولی و نکروز بافت‌ها می‌شود. بیماری اشکال بالینی متفاوتی دارد از جمله فرم سینوزید، دیابت کنترل نشده ، عفونت از مخاط یا تیغه میانی بینی و یا سینوس‌های اطراف بینی، حلق یا کام شروع می شود.وی ابراز کرد: اصولا این بیماری مسری نیست، این بیماری قبل از بروز کرونا هم وجود داشته است، اما در مراحل فاز وخیم بیماری کرونا با توجه به شرایط بیمار داروهای استروئید برای وی تزریق می شود که در برخی از افراد باعث ضعف سیستم ایمنی می‌شود وزمینه را برای بروز بیماری قارچی فراهم می‌کند اما اینطور نیست که همه افرادی که داروی استروئید مصرف کنند به این بیماری مبتلا شوند . ناصری تاکید کرد: این بیماری با تشخیص پزشک معالج ، کنترل بیماری زمینه‌ای، برداشت بافت‌های درگیر و درمان دارویی مناسب می‌تواند کنترل و درمان شود.

About Author