دود اعتیاد زنان در چشم فرزندان

این نوشته، بخشی کوتاه از زندگی درد آور زنی است که دچار اعتیاد شده و اکنون در حال ترک است؛ نازنین و پارسا دو فرزند او هستند که در بهزیستی نگهداری می شوند و مدتی است که از آن ها بی خبر است.

گریه‌های او بند نمی‌آمد، مرتب خود را سرزنش می‌کرد و می‌گفت: یعنی الان بچه‌هایم نزد چه کسی هستند؟ چرا خانواده‌ام را از هم پاشیدم؟ یعنی ممکن است دوباره بتوانم درستش کنم ….

او به سختی ادامه داد و گفت: برخی از مردم می‌گویند معتادان عقده خود را سر بچه‌هایشان خالی می‌کنند اما خدا شاهد است که من هیچ‌وقت آنها را اذیت نکردم، در هر موقعیتی به نازنین و پارسا محبت می‌کردم، حتی وقتی که خودم حالم خیلی بد بود. فقط بخاطر آنها میخواهم ترک کنم؛تنها آرزویم این است که زندگی پاکی داشته باشم و یک بار دیگر بتوانم بچه هایم را در آغوش بگیرم.

اعتیاد به مواد مخدر در گذشته، آسیبی غالبا مردانه بود اما بر اساس شواهد در سال‌های اخیر گرایش زنان به این آسیب، اعتیاد را به سوی زنانه شدن پیش می‌برد.

اعتیاد از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که امروزه بسیاری از کشورها با این بحران روبرو بوده و گرچه همواره سیاست‌های متعددی برای کاهش و یا کنترل آن برنامه‌ریزی می‌شود اما سیاست‌های موردنظر و برنامه‌های اجرا شده به دلیل عدم تاثیرگذاری شایسته همواره مورد نقد است.

۶ درصد زنان در کردستان اعتیاد دارند

ناصر کریمیان در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه اعتیاد زنان شیب صعودی پیدا کرده و در حال افزایش است اظهار کرد: حدود ۱۰درصد افراد معتاد در کشور خانم ها هستند و این آمار در استان کردستان ۶ درصد است.

وی کاهش سن مصرف مواد مخدر، افزایش مصرف بین قشر بانوان و تغییر نوع مواد مصرفی را سه عامل در حال تغییر در کشور ذکر کرد و افزود: تحقیقات نشان داده که ۶۰ درصد از خانم ها از طریق همسرشان به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کنند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کردستان بیان کرد: محرومیت های نسبی و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات، عدم دسترسی به امکانات و تسهیلات رفاهی و ورزشی و فرهنگی، عدم شناخت کافی نسبت به مواد مخدر و عوارض مصرف، استرس و فشارهای روانی،کم بودن آستانه تحمل خانم ها نسبت به آقایان، احساس تنهایی و اضطراب، از مهم ترین عوامل ایجاد اعتیاد بین خانم ها در سطح استان است.

وی ادامه داد: اعتیاد بین زنان با برچسب و انگ شدیدتری از سوی جامعه روبرو می شود، چرا که دید جامعه جنس اعتیاد را مردانه جلوه داده است، بر همین اساس میزان درمان و بهبودی زنان نیز سخت تر است.
به گفته کریمیان، راهکارهای مقابله با مصرف مواد مخدر در سه سطح خرد و میانی و کلان بررسی می شود؛ در سطح خرد به ویژگی های فردی شامل آستانه تحمل بالا، داشتن مهارت زندگی بالا، خودپنداره مثبت، خودآگاهی، مهارت ارتباط موثر، مهارت کنترل هیجانات، مهارت حل مساله و تصمیم گیری، مهارت کنترل اضطراب و استرس، مربوط می شود.

وی با بیان اینکه راهکارهای مقابله با مصرف مواد مخدر در سطح میانی به خانواده برمی گردد، افزود: در سطح کلان ساختارها باید به درستی طراحی شود و دولت باید بتواند امکانات و شرایط را برای حضور بانوان در عرصه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی فراهم کند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کردستان تصریح کرد: توزیع عادلانه این فرصت ها و امکانات باعث می شود که بانوان در جامعه احساس تبعیض و محرومیت نکنند و بتوانند استعدادها و خلاقیت های خود را بروز داده و بتوانند در زمینه فعالیت های ورزشی و فرهنگی هنری ورود پیدا کرده و احساس محرومیت و تبعیض نکنند، در نتیجه هم می توانند فرد موثری بوده و هم در خانواده بازتاب مثبت و الگوی مناسبی باشند.
وی یکی از مهم ترین منابع در مورد آمار شیوع مصرف مواد مخدر و روانگردان را پیمایش ملی خانوار در جمعیت عمومی کشور ذکر و عنوان کرد: این گزارش در استان کردستان طی سال۹۵-۹۴ با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره کل تحقیقات و آموزش و معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور انجام شده است که طی آن میزان شیوع مصرف مواد مخدر در طول عمر بین گروه های سنی و جنسی مختلف، براساس برآورد محاسبه شده برای استان هایی با شیوع مناسب، نشان داده شده است.

کریمیان اعلام کرد: در این تحقیقات مشخص شده که ۸/۷ درصد مردان در گروه سنی ۲۹-۱۵ سال در طول عمر خود، مواد مصرف کرده اند در حالی که این نسبت در بین زنان ۴/۱ درصد است.

وی تصریح کرد: در گروه سنی ۴۴-۳۰ سال، ۳/۱۷ درصد از مردان گزارش کرده اند که در طول عمر خود مواد مخدر مصرف کرده اند که همین نسبت در بین بانوان ۷/۱ درصد بوده است. همچنین ۷/۱۵ درصد از مردان در گروه سنی۶۴-۴۵ مواد مخدر را مصرف کرده اند و این میزان بین بانوان ها ۲/۱ درصد است.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کردستان میزان شیوع مصرف مواد مخدر در طول عمر را در استان کردستان ۸۵/۴ درصد ذکر خاطرنشان کرد: میزان شیوع مصرف سیگار در طول عمر برای استان کردستان ۲۴درصد و میزان شیوع مصرف قلیان در طول عمر در استان ۲۰ درصد بوده است.

About Author