دولت، استان را ضربه فنی کرد!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم : مسعود برزگر جلالی- مدیرمسئول

مردم در حال تشییع استاندار فقیدآذربایجان شرقی هستند . وزیر کشور در مراسم تشییع حضور پیدا کرده است. دوستان سردار خرم از فقدان او ناراحت و منتقدان و معترضان به شیوه مدیریت او نیز از مرگش ناراحت هستند.بماند اینکه ایشان می توانست از برخی کسانی که در حق شان اجحاف کرده بود حلالیت بطلبد و راحت برود اما نکرد و رفت .
خبرنگار از وزیر کشور در حین مراسم تشییع می پرسد : انتخاب استاندار جدید چه زمانی صورت خواهد پذیرفت و او در پاسخ می گوید قبل از برگزاری انتخابات ! از سخنان وزیر کشورچنین تصور می شود که دولت می خواهد با بزرگان و دلسوزان استان مشورت کند و شایسته ترین فرد را برای استان برگزیند . استانی که با مشکلات و معضلات متعدد مدیریتی دست به گریبان است و عدم تحقق وعده های دولت و انتظار افکار عمومی از عملی شدن همه وعده های رییس جمهور و اعضای کابینه طی ۲/۵ سال گذشته همچنان پابرجاست. عدم تکمیل پروژه های ناقص بجا مانده از سالهای گذشته نیز سنگینی بار این وعده ها را مضاعف کرده است. مشکلات متعدد مدیریت شهری نیز افزون بر همه این معضلات ، با روح و روان مردم بازی می کند . از ترافیک سرسام آور تبریزگرفته تا آلودگی هوایش و …. مرگ دریاچه اورمیه و موضوع تاسیس شرکت مستقل مس آذربایجان و وضعیت صنعت و بهداشت و درمانش و … معضل کودک مدیریتی و اختلاف بین شیفتگان قدرت و به انزوا کشاندن تشنگان خدمت و … همه و همه، این استان را به وضعی درآورده که مدیری مقتدر و توانمند و با تجربه و حلیم و علیم و آشنا به مختصات اجتماعی و سیاسی استان و تبریز می طلبید تا این وضع نابسامان را سر و سامان دهد . اما …. همزمان با اینکه مردم در حال تشییع و انتقال پیکر استاندار فقید به آذربایجان غربی بودند ناگهان خبر می رسد که با موافقت هیئت دولت ، استاندار آذربایجان شرقی معرفی شد !! به همین راحتی !!درباره کیفیت استاندار جدید که چقدر توانایی حل معضلات استان را خواهد داشت و اساسا انتخاب ایشان بر چه منطقی استوار بود و چه کسانی در این انتخاب دخیل بودند و دهها سئوال دیگر که جواب آنها در ماههای آتی با مشاهده عملکرد استاندار جدید مشخص خواهد شد و اینکه بزرگی نکردن بزرگان استان و اختلاف درونی سیاسیون و بی حالی نمایندگان استان در مجلس و سرگرم شدن آنها به تبلیغات انتخاباتی و دوره گردی در کوچه ها و مغازه ها و روستاها و خانه های مردم برای جمع کردن رای و …. که رفتارها و اظهارات مردم فریبانه و حرکات برخی این حضرات بسیار تهوع برانگیز شده است به چه میزان در عدم مشارکت داده شدن آنها توسط دولت در انتخاب استاندار جدید موثر بوده سئوالات و شبهاتی است که گذشت زمان آنهارا مشخص خواهد کرد اما علی الحساب اینکه دولت محترم با این تصمیم وحرکت ناپلئونی ، همه استان آذربایجان شرقی را در یک چشم به هم زدنی ضربه فنی کرد و همه استان را از بزرگ و کوچک به جای خود نشاند فعلا از نظر شکلی دست مریزاد دارد تا چه پیش آید و امور استان چگونه پیش رود . همین.

About Author