دولت، اینترنت ثابت را هم گران کرد

یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت ثابت از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای گرانی اینترنت ثابت خبر داد. گرانی اینترنت با وجود فیلترنیگ گسترده و کیفیت و سرعت پایین، انتقادهای زیادی را در پی داشته است.

یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت با انتشار اطلاعیه‌ای از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و دریافت مجوز افزایش ۷ تا ۳۴ درصدی اینترنت ثابت خبر داد.

این در حالی است که اخیر دولت، تعرفه های اینترنت موبایل را نیز افزایش داده بود.

گرانی اینترنت با وجود فیلترنیگ گسترده و کیفیت و سرعت پایین، انتقادهای زیادی را در پی داشته است.

دولت رئیسی، اینترنت ثابت را هم گران کرد + نرخ های جدید

About Author