دولت، واریز یارانه نقدی را ۱۰ روز عقب انداخت!

سازمـان هدفمنـدسـازی یـارانه‌هـا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، ضمن تبریک دهه فجر، به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند به منظور نظم‌بخشی! هرچه بیشتر به پرداخت یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از این ماه پرداخت‌های این سازمان براساس زمان‌بندی ذیل انجام خواهد شد.

یارانه نقدی طبق روالی معمول بیستم هر ماه واریز می‌شد که بر اساس اطلاعیه جدید سازمان هدفمندی این یارانه برای دهک‌های ۴ به بعد ۱۰ روز دیرتر و سی ام هر ماه واریز می‌شود.

دولت رئیسی، واریز یارانه نقدی را ۱۰ روز عقب انداخت!

About Author